ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនម៉ុលឡុងថេតស៊ូស៊ូភីធីខូអិលធីឌី។

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ ៩ ស្រុកចឺងតាង ១ ៣២២០០០ យីវូចឺជាប្រទេសចិន

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

+៨៦ ១៥៩ ៦៧៩៩ ២៧១២
+៨៦ ១៨៧ ៨៦០៥ ០០៨៥

ម៉ោង

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ៈម៉ោង ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង